Er du en av dem som helst lukker øynene for å prøve å se for deg den nøyaktige plasseringen av stedet du la fra deg bilnøklene? Får du opp bilder i hjernen når du prøver å huske hva du gjorde sist tirsdag ettermiddag? Husker du forsiden av bøker du har lest? Med andre ord: Har du et fotografisk minne? Da er du kanskje en av de menneskene som lærer best ved å bruke den visuelle læringsstilen. 

Visuell læring er ofte forbundet med fotografisk minne som nærmest er å betrakte som en superkraft som svært få mennesker har. Men er det egentlig så sjeldent som folk tror? 

Studier viser faktisk at opptil omkring 60% av studenter lærer best visuelt. Men mange vet ikke at de er nettopp er en av disse personene. I dette innlegget vil vi hjelpe deg med å finne ut hvordan du best lærer, med fokus på nettopp visuell læring! Visuell læring er ekstremt effektivt, og gjør at man kan lære langt mere stoff på kort tid. 

 

Vi kan snakke om tre forskjellige måter å lære på: 

1. Visuell læringsstil – å lære ved å se

Disse studentene tenker altså i bilder og lærer best når visuelle hjelpemidler som tankekart, diagrammer, bilder, film osv. benyttes. Tankeprosessen starter med bilder som oversettes til verbale begreper.

2. Auditiv læringsstil – lære ved å lytte

Disse studentene lærer best gjennom verbal kommunikasjon som forelesning, diskusjoner, ved å snakke seg gjennom ting og ved å lytte til hva andre har å si. 

3. «Lesende» læringsstil - lære ved å lese og skrive.

Det er viktig at det her ikke er snakk om enten/eller. Det er mest effektiv å kombinere de tre. Men det er nyttig å vite hvilken læringsstil som passer deg best – slik at du kan prioritere den metoden og det læringsstoffet som passer deg best. 

Dersom du kjenner deg igjen som en som husker ting gjennom mentale bilder, er det sannsynlig at du vil ha høyest utbytte ved å bruke læremateriell beregnet for «visuelle studenter»! 

 

Hva passer deg best? En av de beste måtene du kan teste deg selv på, er å legge merke til hvordan du prøver å finne et svar dersom du stilles overfor et spørsmål du IKKE VET SVARET PÅ. Prøver du da å se for deg et diagram, et stykke tekst i boken du leste, eller prøver du å huske hva læreren sa?  Hvis du prøver å se for deg svaret i visuelle bilder, da forstår du at du er en «visuell student.»

Da vil du fort finne ut at det er mye lettere å huske diagrammer/ bilder og figurer istedenfor skrift. Men hvordan kan du bruke dette til din fordel? For å enkelt forklare dette vil jeg bryte det ned til fem punkter: 

 

1. Velg studiemateriell med høyt innhold av diagrammer, modeller og bilder. 

Det er ofte forskjellige bøker og ressurser å velge mellom når du skal velge ditt læremateriell. Som medisinstudent har jeg personlig mest erfaring med å finne disse ressursene til nettopp denne studieretningen, og kildene jeg selv bruker mye inkluderer Pixorize og Sketchy medical, som er en lærerressurs for henholdsvis biokjemi, og mikrobiologi, farmakologi og patologi. 

Link til disse finner du her: 

https://pixorize.com

https://sketchymedical.com/

En nyttig metode er å lese avsnittet først samtidig som du bruker en highlighter til å markere det viktigste i teksten, og deretter fokuserer på bildene eller diagrammene. 

 

2. Notater

Dersom det er lite bilder og diagrammer i tekstboken, bør du supplere dette i notatene ved å tegne figurer og tegninger. Dette kan ofte erstatte de tradisjonelle skriftlige lineære notatene om emnet – og du vil huske notatene bedre.

 3. Hvordan lese boken?

En god fremgangsmåte er å først lese og highlighte teksten med en god markeringstusj som Stabilo boss pastell eller Stabilo boss, for å få et overblikk over det viktige innholdet. Dette leder som regel frem til en modell eller figur, som forklarer det samme bare i et enkelt diagram eller bilde. Dersom du er en «visuell student», vil det hovedsakelig være dette du husker til eksamen - og bør legge mest vekt på. Gjerne marker den aktuelle siden med en sidemarkør i boken, for å enkelt kunne slå opp til den samme siden noen dager etterpå når det er på tide å friske opp i stoffet. 

 4. Lær deg konsepter istedenfor å memorere fakta. 

Dette gjelder for alle studiemåtene, men er såpass viktig at vi også inkluderer det her. Det aller viktigste punktet, og noe som er felles for alle toppstudenter, er at de fokuserer på å forstå innholdet kontra å memorere eller pugge teksten. Ikke bare vil det hjelpe det til å huske mer av innholdet, men også booste dine karakterer. Spesielt på multiple choice spørsmål blir det ofte spurt om begreper i sammenheng med et spørsmål man aldri har sett før, som baserer seg på at man forstår spørsmålet og kan implementere det i en ny sammenheng. 

 5. Bruk spørsmål som repetisjon 

Etter man har dekket pensum, gjelder det å gjøre så mange spørsmål knyttet til faget som mulig. Her gjelder det å finne relevante spørsmål, i tillegg til gamle eksamensoppgaver dersom du har tilgang på disse som du kan løse. Spørsmålene på den nye eksamenen blir sjeldent like som på de gamle, men dreier seg veldig ofte om samme konsept. 

Men hvordan bør man egentlig gjøre slike spørsmål? 

En vanlig feil folk ofte gjør er at de prøver å huske svarene, noe som gir et minimalt læringsutbytte. Den korrekte måten å gjøre spørsmålet er å hele tiden stille seg følgende spørsmål:

  • Hvorfor er dette svaret riktig?

  • Hvorfor er dette svaret ikke riktig?

Ved å gjøre spørsmålene på denne måten forsikrer du deg om å forstå nettopp hvorfor det er riktig svar, slik at får maksimalt utbytte av spørsmålene. Dette gir det et nytt innblikk og ekspansjon av temaet, noe som gir deg flere muligheter til å bruke konseptet/begrepene i nye sammenhenger, i tillegg til at du får flere “knagger” å henge spørsmålet på slik at det blir enklere å huske og forstå konseptet. 

Prøv å lokaliser hovedpunktene eller hovedkonseptet i spørsmålene. Dette er ofte noe du har lest om før, men som gjerne er vridd eller tekstet på en litt annen måte designet for at du må kunne bruke konseptet i nye sammenhenger. En annen stor fordel ved å gjøre mange spørsmål er at du gjentatte ganger må gjenkalle samme konsept, slik at du “ufrivillig” må hente opp og visualisere det aktuelle diagrammet eller bildet som gjør at du kan besvare spørsmålet korrekt. For øvrig er gjentatt repetisjon av spørsmål vist seg  å være blant de mest effektive metodene for læring, noe vi sterkt anbefaler. 

 Lykke til, og gjør deg selv en tjeneste ved å finne ut hva slags studieteknikk som passer deg aller best!