Lesesalene er fulle av studenter med hodetelefoner på ørene, og det er ingen tvil om at svært mange studenter foretrekker å studere med musikk. Det er da naturlig å stille seg spørsmålet om musikken faktisk hjelper når man leser og studerer.

De fleste forskningsstudier peker i begge retninger og spørsmålet om musikken hjelper vil til syvende og sist være opp til hver enkelt. Men det er likevel litt av hvert som kan være både nyttig og interessant å være klar over.

Støyfullt miljø

Når det gjelder oppgaver som inkluderer minne og dyp konsentrasjon, har forskning vist at ytelsen blir, for de aller fleste, bedre i et stille miljø. Altså uten musikk på øret. Men noen ganger er du nødt til å lese steder der det kan være både bråkete og irriterende distraksjoner. Slik som prating, snufsing, trafikk, eller knasende gulrøtter.

Ulike forskningsstudier viste at dem som studerte med bakgrunnsmusikk fikk bedre resultater kontra dem som studerte med bakgrunnsstøy. Derfor kan det i slike tilfeller være smart å fyre opp Spotify og unngå forstyrrende lyder. Eventuelt finnes det mange gode støyreduserende hodetelefoner, som blokkerer det meste av støy.

Musikk som humør- og motivasjonsboost

Det er ikke alltid like gøy å lese, pugge og løse oppgaver. Ingen tvil om det! For mange vil da musikken kunne booste både motivasjonen og gleden over å studere. Dette er definitivt viktige faktorer, for studeringen kan føles både tung og slitsom ut når motivasjonen mangler. Spesielt når det gjelder de lengre leseøktene, så vil den økte motivasjonen som musikken gir deg, føre til bedre arbeidsrytme, struktur og utholdenhet.

Et annet viktig poeng er at studiene kan føre med seg både stress og angst for mange studenter. Da er det ikke dumt å kunne ha litt beroligende og avslappende musikk på øret under leseøkter. Musikk vil nemlig kunne virke både angst- og stressdempende.

Musikksjanger har betydning

Hvilken musikksjanger du lytter til vil være avgjørende for fokus og konsentrasjon. Så hvilken musikksjanger er best når du studerer? De fleste studenter ville nok satt pris på et definitivt svar på dette spørsmålet. Men ettersom det er så mange faktorer som spiller inn, slik som personlighet, dine musikkpreferanser, hvordan du lærer og hva du studerer, så er det umulig å komme med en konklusjon.

Klassisk musikk er riktignok ansett som den beste studiemusikken, men det finnes ikke forskning som kan underbygge at dette stemmer. Det er likevel forskning som viser at all musikk som kun har én tilstand, altså gjentakende rytme- og flyt som ikke har for høyt volum, vil kunne være bedre for konsentrasjonen enn musikk med varierende flyt og rytme. Er det derimot en ting som forskerne er enige om, er at man studerer dårligere om man lytter til sin favorittmusikk, fremfor nøytral musikk. Det kan også ha noe for seg å høre på instrumentalmusikk, hvis man lett blir distrahert og opptatt av teksten i sangene.

Personlighet påvirker

Personligheten din vil også ha stor betydning for effekten til musikken. I en studie ble en gruppe introverte og en gruppe ekstroverte satt til å utføre diverse oppgavene. Her ble det konkludert med at introverte studenter gjør det dårligere med musikkbruk enn dem som er ekstroverte. På samme måte har dem som ikke mestrer multitasking gjort det dårligere ved bruk av musikk. For personer som blir lett stresset, spesielt under eksamenstid, vil derimot musikken kunne være veldig nyttig og beroligende.

Det er altså, som skrevet innledningsvis, ikke lett å komme med noen konklusjon om musikk er en god idé eller ikke. Vårt viktigste tips vil da være å prøve og feile. Kun da vil du finne ut hva slags musikk som funker best for deg og hvordan denne påvirker produktiviteten i forhold til det arbeidet du skal gjøre.